Gotland är med och firar den Europeiska Dagen för Tidig Musik
Detta är den tionde upplagan av den Europeiska Dagen för Tidig Musik, initierad genom SEMF, Stockholm Early Music Festival, och samordnad av REMA, Le réseau représentatif de la musique ancienne en Europe. Evenemanget står under beskyddarskap av den Europeiska Kommissionen och genomförs i samarbete med den Europeiska Radiounionen EBU. Se www.earlymusicday.eu/edition/2024/

Tidig musik - ett levande arv! Musiken har nära band till andra konstnärliga uttryck som dans, teater och arkitektur. Den spänner över tiden från medeltid till slutet av 1700-talet, nedtecknad eller muntligt förmedlad. Medan en del kompositörer från dessa perioder är vitt kända, t.ex. Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, och Hildegard von Bingen, finns det en stor repertoar som fortfarande väntar på att bli återupptäckt av dagens publik. Europeiska dagen för tidig musik har som mål att öka medvetenheten om musiken från medeltiden, renässansen och barocken, samt presentera den för en bredare publik.